Nyheter


Opplags- og lesertall 2016

Mediehusenes opplags- og lesertall 2016 83 prosent leser daglig norsk innhold - økning i digital abonnement - Daglig leser 83 prosent av befolkningen over 12 år norsk redaksjonelt innhold, og vi når stadig flere på digitale flater. Opplagstallene vi nå legger frem viser at vi lager gode produkter til … Les mer


Kurs i beregning av opplagstall 2017

Kurset går over en dag og opplegget er som følger: Det er de siste årene foretatt en del justeringer i reglene for beregning av opplagstall. Vi vil i den forbindelse ta for oss salg av Eavis, kombinasjonsløsninger, artikkelsalg, salg av ukepass, bulksalg av Eavis og andre nye digitale pro… Les mer


Norsk innhold står fortsatt sterkt

Norske mediehus når daglig 83 prosent av befolkningen samlet med alle sine publiseringsplattformer. Flest benytter nettutgavene (61prosent), mens papirutgavene daglig når 51 prosent av befolkningen. Mobilutgavene har en daglig dekning på 40 prosent. Lesertallene for papirutgavene fortsetter å fal… Les mer


Mediehusenes og LLA opplags- og lesertall 2015

Mediehusenes og LLA opplags- og lesertall 2015 Mediehusenes opplags- og lesertall 2015 Flere logger seg inn – digital abonnementsvekst for mediehusene 85 prosent av befolkningen konsumerer daglig norsk redigert innhold digitalt eller på papir. I 2015 økte det mediehusenes digitale opplag med 52 pro… Les mer


Presentasjon av opplagstall og lesertall for 2015

Amedia, Akersgata 34, Oslo. Opplagstall og lesertall for aviser, magasiner-og ukeblad offentliggjøres tirsdag 8. mars 2016, kl 09:00. Opplagstallene blir publisert 8. mars. kl 09:00 her på opplag.no under Opplagstall. Les mer


Tilbake til forsiden