Nyheter


Nye opplagsregler 2018

Fra 2018 innføres nytt regelverk for rapportering av opplag, og tidligere regelverk fra 2014 vil ikke lenger være gjeldende. Vedlagt finner dere Håndbok for 2018, samt opplagsoppgaven slik den vil foreligge for videre rapportering. Formålet med opplagsoppgaven er å beregne opplaget/volumet av avis… Les mer


Opplags- og lesertall 2017

Opplags- og lesertall ute nå. Første opplagsfremgang på 19 år. LLA - Lokalavisene fortsatt lim og lupe landet rundt Lokalavisene står fortsatt meget sterkt blant folk i Norge. Godt lokalt innhold som utgis både på nett og papir gjør at mange aviser fortsatt vokser. MBL - Første opplagsfremgang på 19 år – ø… Les mer


Klart for å søke om produksjonstilskudd

Uavhengig av publiserings-plattform kan alle nyhets- og aktualitetsmedier, med unntak av kringkastere, få tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd. Søknadsfristen er 3. april. Kulturdepartementet har fastsatt årets budsjettramme for produksjonstilskudd til 313 millioner kroner. Avisene får et … Les mer


Kurs i beregning av opplagstall 2017

Kurset går over en dag og opplegget er som følger: Det er de siste årene foretatt en del justeringer i reglene for beregning av opplagstall. Vi vil i den forbindelse ta for oss salg av Eavis, kombinasjonsløsninger, artikkelsalg, salg av ukepass, bulksalg av Eavis og andre nye digitale pro… Les mer


Opplags- og lesertall 2016

Mediehusenes opplags- og lesertall 2016 83 prosent leser daglig norsk innhold - økning i digital abonnement - Daglig leser 83 prosent av befolkningen over 12 år norsk redaksjonelt innhold, og vi når stadig flere på digitale flater. Opplagstallene vi nå legger frem viser at vi lager gode produkter til … Les mer


Tilbake til forsiden