Kurs Opplagsberegning 2018


Til medlemsavisene i Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for Lokalaviser.

Tiden nærmer seg for beregning av avisens opplagstall for 2017. I den anledning inviterer NORSK OPPLAGSKONTROLL AS til nytt kurs i opplagsberegning.

Kurset går over en dag og opplegget er som følger:
Det er de siste årene foretatt en del justeringer i reglene for beregning av opplagstall. Vi vil i den forbindelse ta for oss salg av Eavis, kombinasjonsløsninger, artikkelsalg, salg av ukepass, bedriftssalg av Eavis og andre nye digitale problemstillinger.

I tillegg vil vi vise hvordan tallene fremkommer i opplagsoppgaven og hvordan opplagstall vil bli presentert for offentligheten. Vi foretar en grundig gjennomgang av disse nye reglene før lunsj.

I tillegg vil vi orientere om ny tellemetodikk (nye regler) i beregning av tall for opplagsåret 2018.

Etter lunsj vil vi konsentrere oss om selve opplagsoppgaven, med utfylling av en oppgave, og en detaljert gjennomgang av tall som inngår i beregningen.

Timeplan:

  • kl 9.30 - Kursstart. Gjennomgang av opplagsregler for 2017 hvor vi ser på telling av papir, Eavis, komplett og andre produkter. Hva er hva? Vi tar også for oss definisjon på utgaver.
  • ca kl 12.00 - Lunsj.
  • kl 13.00 - Gjennomgang av presiseringer. Utfylling av opplagsoppgave.
  • Ca kl. 15.00 - Avslutning.

Kurssteder:

  • Bergen, tirsdag 9. januar 2018. Clarion Hotell Admiral.
  • Oslo, torsdag 11. januar 2018. Thon Hotell Opera.

Det tas forbehold om nok påmelding for at kurs skal gjennomføres.

Pris:

Kursavgift på 2.200.- kroner (eks. mva) inkluderer lunsj og kaffepauser.

Påmelding:

Skjer ved tilbakemelding til: Norsk Opplagskontroll AS, v Henry Nilsen, Furukollen 15, 3924 Porsgrunn, eller til E-post adresse henry@opplag.no

Som kjent har nå LLA og MBL helt like opplagsregler og bruker samme opplagsoppgave. Kurset passer derfor godt for medlemmer i begge organisasjonene.


Påmelding kurs i opplagsberegning

Deltager info
Avis info