Nye opplagsregler 2018

Fra 2018 innføres nytt regelverk for rapportering av opplag, og tidligere regelverk fra 2014 vil ikke lenger være gjeldende. Vedlagt finner dere Håndbok for 2018, samt opplagsoppgaven slik den vil foreligge for videre rapportering. Formålet med opplagsoppgaven er å beregne opplaget/volumet av avis… Les mer


Opplags- og lesertall 2017

Opplags- og lesertall ute nå. Første opplagsfremgang på 19 år. LLA - Lokalavisene fortsatt lim og lupe landet rundt Lokalavisene står fortsatt meget sterkt blant folk i Norge. Godt lokalt innhold som utgis både på nett og papir gjør at mange aviser fortsatt vokser. MBL - Første opplagsfremgang på 19 år – ø… Les mer


Klart for å søke om produksjonstilskudd

Uavhengig av publiserings-plattform kan alle nyhets- og aktualitetsmedier, med unntak av kringkastere, få tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd. Søknadsfristen er 3. april. Kulturdepartementet har fastsatt årets budsjettramme for produksjonstilskudd til 313 millioner kroner. Avisene får et … Les mer